Bedankt, vrijwilligers van het Rode Kruis Tielt! 2019 was weer een druk, druk, druk jaar

Ook in 2019 kon het Rode Kruis opnieuw rekenen op zijn vrijwilligers. In totaal spendeerden 110 vrijwilligers een deel van hun vrije tijd aan het helpen van de medemens en dit helemaal gratis. Deze vrijwilligers zijn actief in verschillende takken van het Rode Kruis. Een overzicht. (Foto’s LVC-PVermeulen)

Sommigen gingen een praatje maken met patiënten of bewoners van het ziekenhuis of WZC of hielpen bij activiteiten. Anderen zorgden ervoor dat de bloedcollectes konden doorgaan. Onze ambulanciers sprongen uit hun bed en in de ziekenwagen voor een 112 oproep. De hulpdienstvrijwilligers op hun beurt stonden weer paraat op allerhande (sport)manifestaties, klaar om te helpen wanneer nodig. 

En tot slot is er nog de gedreven ploeg die zorgt voor de interne en externe opleidingen en bijscholingen. Zij organiseren ook jaarlijks een gratis cursus Eerste Hulp voor de bevolking.  

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst willen we vooral het belang van de instroom van nieuwe vrijwilligers benadrukken. Zoals u hierboven kon lezen is een van de activiteiten van het Rode Kruis Tielt de uitbating van het dringend ziekenvervoer (dienst 112).

Wist u dat hiervoor een samenwerking opgezet is tussen de steden/ gemeenten werkgebied 112 Tielt, het Sint-Andriesziekenhuis Tielt en het Rode Kruis.

Elke nacht verzorgen 2 vrijwilligers van het Rode Kruis het dringend ziekenvervoer. Overdag in het weekend of op een feestdag garandeert 1 vrijwilliger samen met 1 ambulancier verbonden aan het Sint-Andriesziekenhuis deze permanentie. Op weekdagen staat het ziekenhuis tijdens de dag garant voor het dringend ziekenvervoer. Alle vrijwilligers doen dit naast hun professionele activiteit.

Om oa. de invulling van deze permanenties te blijven verzekeren, is het Rode Kruis Tielt op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Enerzijds nieuwe mensen uit onze cursus Eerste Hulp die willen doorstromen naar de Hulpdienst en vandaaruit naar de dienst 112. Anderzijds vrijwilligers uit andere Rode Kruis afdelingen die beschikken over een geldige badge DGH en in Tielt ervaring wensen op te doen. 

Een deel van onze vrijwilligers wordt naar jaarlijkse gewoonte tijdens de receptie ook in de bloemetjes gezet:

DEHULLU Catharinazilveren medaille10 jaar
   
BRUYNEEL Denise (Zr)1e zilveren barette op zilveren medaille 15 jaar
PERSYN Lindsay1e zilveren barette op zilveren medaille 15 jaar
   
VERHENNE Nele2e zilveren barette op zilveren medaille 20 jaar
   
DE BRABANDERE Hilde1e zilveren barette op gouden medaille 30 jaar
   
CLINCKEMAILLIE Ritalegpenning koningin Elisabeth 40 jaar
DE BELS Marclegpenning koningin Elisabeth40 jaar
DE COKERE Paullegpenning koningin Elisabeth40 jaar
DESPIERRE Daniëlalegpenning koningin Elisabeth40 jaar
   
TRUYAERT Maria2e gouden barette op gouden medaille 45 jaar

Resultaten 2019 voor de verschillende diensten van onze afdeling:

1.  Bloedgeven

Verspreid over het jaar zijn er 8 bloedcollectes in Tielt en 4 in Aarsele. Het personeel van het Bloedtransfusiecentrum wordt daarbij ondersteund door 16 vrijwilligers van RK Tielt.

Alles samen waren er 1224 bloedgiftes. Er meldden zich 49 nieuwe donoren aan.

Spijtig genoeg is dit wel een daling van 10%. Mogelijke oorzaken zijn de strengere regels dat het Rode Kruis oplegt en het feit dat er meer mensen plasma gaan geven. Deze mensen mogen dan geen bloed meer geven.

2.  Dienst 112 

In 2019 stond de dienst 112 ook in voor de permanentie (24h/24h – 7d/7d) van de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime Tieltse regio.

Er werden het afgelopen jaar 2143 dringende interventies uitgevoerd door de dienst 112, waarvan 1236 interventies overdag en 907 tijdens de nacht. Of een stijging van het aantal interventies met ruim 12% ten opzichte het jaar 2018.

Door heel wat factoren was het jaar 2019 ook een moeilijk en uitdagend jaar: een gewijzigd regelgevend kader met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van middelen 112, de digitalisering van de ritformulieren en de facturatie, de hernieuwing van de samenwerking met het ziekenhuis AZSAT en de steden/ gemeenten, … 

In 2020 blijft de prioriteit voor de dienst 112 het verzekeren van de permanenties, tijdens de nacht en de weekends, door de rodekruisvrijwilligers. Samen met de lokale AV Werving en Communicatie wordt hiervoor een heuse wervingscampagne gestart.

3.  Hulpdienst 

In 2019 zijn we erin geslaagd om alle 73 aangevraagde diensten uit te voeren.

We sprongen bij op de provinciale dienst TAC rally te Tielt met 2 DGH en een ambulance en dit gedurende 2 dagen.

Ook bij het carnaval in Aalst hebben we hulpverleend.

Voor de afdeling Ardooie sprongen wij bij voor 2 diensten.

2 maal deden we ook beroep op bevriende afdelingen Nevele en Oostrozebeke.

De dienst met het meest aantal gepresteerde uren waren de Tieltse feesten. 

Gedurende 3 dagen werd het uiterste gevraagd van de vrijwilligers. 

In totaal werd er meer dan 850 uren gepresteerd door 26 vrijwilligers.

Het valt wel op dat gedurende een groot deel van het jaar beroep wordt gedaan op de afdeling en niet alleen meer gedurende enkele drukke maanden. 

Er worden veel meer activiteiten georganiseerd waarbij de aanwezigheid van het Rode Kruis gewenst is.

3.  Sociale Hulpverlening en Zorgbib

Er zijn in het ziekenhuis wel heel wat minder uren gepresteerd maar het aantal leners en gesprekken zijn wel gestegen. Wat toch wil zeggen dat de vrijwilligers goed bezig zijn waarvoor toch wel een hartelijke dank voor de inzet die ze iedere maand toch ter harte nemen. Ook in het WZC SAMEN hebben we toch een sterke stijging met dank aan Hilde die daar toch 2x per maand haar ronde doet.

Er zijn onderhandelingen bezig om eventueel een zorgbib op te starten in WZC Deken Darras.

In het WZC zijn er wel wat minder uren gepresteerd maar toch is 1997,25 een mooi gegeven. Ik vermoed dat er mensen zijn die niet altijd hun uren invullen vandaar…

In het WZC hebben we Zr. Andrea mogen verwelkomen als nieuwe vrijwilliger.

In Mivalti hebben we 266 paaseieren uitgedeeld.

4.  Vorming

De focus lag in 2019 op de organisatie van een open opleiding eerste hulp en helper. Midden maart 2019 werd het startschot gegeven van de gecombineerde cursus eerste hulp en helper. Deze cursus omvat 8 lesavonden van telkens 3 lesuren. Bij de start meldden zich 28 cursisten waarvan 20 cursisten succesvol de cursus beëindigd hebben. Ze mochten dan ook een heus brevet eerste hulp/ helper in ontvangst nemen.

Het blijft tevens een doelstelling om jaarlijks, vanuit de cursus eerste hulp/ helper, een instroom te garanderen van nieuwe vrijwilligers naar o.a. de Hulpdienst. 6 cursisten lieten hun blijk van interesse weten voor het vervolgtraject binnen de Hulpdienst. Ondertussen zijn 3 cursisten gestart met het opleidingstraject van de Hulpdienst om zich te kunnen inzetten als rodekruisvrijwilliger.

Sporadisch werden, op aanvraag, enkele gesloten eerste hulpinitiaties georganiseerd voor lokale verenigingen en bedrijven.

In 2020 wordt opnieuw een open opleiding eerst hulp en helper georganiseerd. Deze nieuwe cursus zal starten op dinsdag 17 maart. Voor informatie en/ of inschrijving, stuurt u een bericht naar vorming@tielt.rodekruis.be.

Bovendien zal in 2020 het team Vorming opnieuw de schouders zetten onder het project Hartveilig, opdat de Hartveilige steden en gemeenten uit onze regio, hun label kunnen hernieuwen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *