Eimedia schrijft onder andere voor vakbladen van Professional Media Group, zoals Dobbit Professional en Garden Pro.